АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БАЗА ДАННИ ОТ ФИРМИ ЧРЕЗ ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ!

НАМЕРЕТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ, ДОСТАВЧИЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧРЕЗ ТАРГЕТИРАНИТЕ ДАННИ НА MAIL-LIST

Ние събираме и актуализираме данни в помощ на вашия бизнес

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ – РАЗДЕЛ  „ПРОМИШЛЕНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО”

 ВИЖ – ФОРМА ЗА ПОРЪЧКА

 

………………………………………………………………………………………

В процес на актуализация:

     – Раздел „ Търговия на едро”                           – раздел „Търговия на дребно”
     – Раздел „ Хотели и ресторанти”                           – раздел „ Транспорт”
     – Раздел „ Строителство”

 

Партньорски кол център – callcentre.bg